Info pro členy

Epidemiologická opatření platná od 1.srpna 2021 – informace pro organizátory a účastníky utkání

By 17. 8. 2021 No Comments

Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy jsou POVOLENA.

Bez omezení počtu osob za podmínek, že:

 1. sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 6 let věku, které splňují níže uvedená opatření,
 2. organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění níže uvedených opatření prokázat,
 3. v případě, že osoba splnění níže uvedených opatření neprokáže, je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

 1. nejvýše 1000 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat,
 2. nejvýše 2000 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat,
 3. organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to
  v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání.

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnějších a vnitřních prostorech POVOLENA za podmínek:

 1. maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 7000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 2 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat maximální možné rozestupy, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 2. zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid- 19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v opatření; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění

  podmínek podle opatření kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle opatření prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
  podle opatření neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,

  c. vzdálenost diváků od hrací plochy nebo jiného místa určeného pro sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

  Způsob prokázání bezinfekčnosti

  Všechny osoby (diváci, hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegáti, pořadatelé a další) vstupující na stadion (mimo dětí do dovršení 6 let věku) musí být schopni prokázat svoji bezinfekčnost:

  v tištěné či elektronické verzi

  1. Platný certifikát o dokončeném očkování a od poslední dávky uběhlomin. 14 dní a od aplikace první dávky neuběhlo více než 9 měsíců,
  2. Potvrzení o laboratorně potvrzeném prodělání Onemocnění Covid 19ne starší 180 dní
  3. Potvrzení o negativním PCR testu ne starší 7 dní
  4. Potvrzení o negativním antigenním testu ne starší 72 hodin

  b) Fyzicky

  1. Samotest provedený na místě před utkáním s negativním výsledkem

  (dostupnost samotestů NENÍ povinností organizátora utkání –

  domácího týmu)

Tomáš Vydra

Tomáš Vydra

Administrátor webu a sociálních sítí