Info pro členy

Nové směrnice o příspěvcích fotbalového klubu Baník Švermov

By 16. 4. 2020 9 května, 2022 No Comments

  Směrnice o příspěvcích fotbalového klubu Tělovýchovné jednoty Baník Švermov z.s.

 

 

Směrnici vydává vedení klubu jako vnitřní předpis a je platná pro každého člena a hráče TJ Baník Švermov z.s. od 29.2.2020 kde výše a struktura placení příspěvků byla schválena řádnou valnou hromadou.

  1. Každý člen a aktivní hráč TJ Baník Švermov zaplatí roční členský příspěvek ve výši 500,-Kč bankovním převodem na č.ú. 385469319/0800 vedený u Č.S.a.s. nejpozději do 15.9. daného kalendářního roku pod variabilním symbolem 2030471 a do zprávy pro příjemce napíše jméno hráče nebo člena. V případě neuhrazení členského příspěvku může výkonný výbor rozhodnout a nemusí hráči umožnit nastupovat v soutěžích FAČR.

 

  1. Každý aktivní hráč zaplatí klubový příspěvek dle tabulky níže.

V případě působení trenéra či funkcionáře v klubu, tak jeho syn/dcera, a nebo dvou či více sourozenců (bratr, sestra) do 18 let zaplatí tento aktivní hráč 50% ze stanovené částky. Aktivní trenéři působící v družstvu žen, mužů či gardy jsou od placení klubových příspěvků zproštěny.

 

mládež muži garda
podzim 2250,– Kč do 30.9. podzim 2000,- Kč do 30.9. podzim 800,- Kč do 30.9.
Jaro 2250,- Kč do 31.3. jaro 2000,– Kč do 31.3. jaro 800,- Kč do 31.3.

 

Klubové příspěvky budou hrazeny výhradně na klubový účet vedený u ČS a.s. č.ú. 385469319/0800 a to vždy do stanoveného termínu daného roku, jako variabilní symbol je rodné číslo hráče bez lomítka a v poznámce doplní jméno hráče. Za vhodnou a včasnou informovanost hráčů, či zákonných zástupců hráčů k zaplacení klubových příspěvků zodpovídají trenéři a vedoucí jednotlivých družstev.

Při splácení klubových příspěvků může dojít k individuální dohodě  splácení v jednotlivých týmech. Dohodu schvaluje vždy vedení klubu. V případě neplnění povinností o splácení klubových příspěvků , může rozhodnou vedení klubu o ukončení činnosti jednotlivce v klubu a klubové příspěvky poté od něj vymáhat občansko-právní cestou. Na každou přijatou platbu bude vystavena faktura která bude sloužit jako doklad pro pojišťovnu v případě vaší žádosti o příspěvek. O aktuálním stavu klubových příspěvků budou informováni trenéři či vedoucí jednotlivých družstev, vždy na trenérských schůzích od vedení klubu.

aktualizováno

V Kladně dne 26.3.2022                                                                                        David Nedvěd-předseda

Tomáš Vydra

Tomáš Vydra

Administrátor webu a sociálních sítí